Om Accio Monitor

Monitor är ett system för att lagra och presentera mätdata från styrsystem och mätutrustningar. Insamlad mätdata kan även laddas hem av användaren om vidare analys önskas i komplementära analysverktyg.

Insamling av data till databas sker till egna servrar placerade i Sverige. Mätplatsen utrustas med en klient som skickar mätdata till servern över internet. Klienten är en särskild enhet som köps från Accio och konfigureras för det aktuella projektet innan leverans. Vi har en flexibel lösning som kan anpassas till olika situationer, från enstaka mätpunkter till stora system med många olika typer av givare.

Säkerhetskopiering av mätdata sker dagligen. Larm (via epost) kan konfigureras för samtliga mätpunkter.

Vi åtar oss allt från leverans av klient tillsammans med Accio Monitor upp till nyckelfärdiga systemlösningar med installation och givare.

Tillvalstjänster såsom analys och driftsövervakning erbjuds, offert lämnas baserat på omfattning och önskemål.

För demo-inloggning, kontakta Accio AB, tex via epostformuläret.

För support och tekniska frågor om Accio Monitor, ring oss på 0451-830 00.

För er som är kunder hos 2flow ringer 0451-223 00.

Accio Monitor